A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. AUGUSZTUS 15.,

péntek


 


42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

5596

55/2014. (VIII. 15.) HM utasítás a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

5596

14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

5597

15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

5597

13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás a "Bíróságok fejezet" irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról

5599

30/2014. (VIII. 15.) ORFK utasítás az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

5604


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

5/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5605

6/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5606


IV. Egyéb közlemények

 

Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról

5607

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5607

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

5610

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

5611

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

5611

Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása megnevezésű feladatra

5612

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.