A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. SZEPTEMBER 10.,

szerda


 


46. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2014. (IX. 10.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5996

58/2014. (IX. 10.) HM utasítás a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

5997

59/2014. (IX. 10.) HM utasítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról

6007

24/2014. (IX. 10.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6008

30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6057

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.