A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2014. OKTÓBER 10.,

péntek


 


51. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2014. (X. 10.) MvM utasítás a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadmányozott iratok felterjesztésének rendjéről

6495

7/2014. (X. 10.) MvM utasítás az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról

6496

16/2014. (X. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről

6497

34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról

6513

65/2014. (X. 10.) HM utasítás a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

6518

66/2014. (X. 10.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

6520

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6522

2/2014. (X. 10.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

6631

3/2014. (X. 10.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról

6645

1/2014. (X. 10.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

6646

17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól

6647

9/2014. (X. 10.) NIH utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal informatikai hálózat használatának és üzemeltetésének szabályzatáról

6652

34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás az iratok külföldre továbbításának szabályairól

6660

35/2014. (X. 10.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

6663


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

6664


IV. Egyéb közlemények

 

A belügyminiszter közleménye a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról

6668

Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

6668

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról

6669

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

6671

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

6675

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6675

Fót Város Önkormányzatának pályázati felhívása Fót város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására

6679

Pályázati felhívás Kiskunhalas város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

6679

Sárvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása Sárvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására

6680

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

6682

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2013. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

6683

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

6684

Hanák Róbert képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

6685

Szilassy Gábor Cézár képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

6688

Dr. Vancsura István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

6689


V. Alapító okiratok

 

A Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

6690


VI. Hirdetmények

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

6695

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.