A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. OKTÓBER 31.,

péntek


 


54. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

18/2014. (X. 31.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás módosításáról

6990

19/2014. (X. 31.) BM–TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás módosításáról

6993

5/2014. (X. 31.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

7000

68/2014. (X. 31.) HM utasítás a közalkalmazotti munkakörök betöltésének egyes szabályairól

7001

69/2014. (X. 31.) HM utasítás a szolgálati találmányért, illetve az alkalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e találmányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosításáról

7002

70/2014. (X. 31.) HM utasítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás módosításáról

7003

71/2014. (X. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

7004

72/2014. (X. 31.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

7006

73/2014. (X. 31.) HM utasítás az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

7007

11/2014. (X. 31.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztériummal jogviszonyban állók létszámcsökkentéséről

7011

16/2014. (X. 31.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra,

mogatsi krelmekre vonatkoz eljrsrendrl


IV. Egyéb közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2014. évi nyerteseiről

7060

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése 2014. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről

7060

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

7063

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

7065

Horváth Péter Gábor képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

7076

Hutkai Anna képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

7077

Piróth István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

7078

Puli Diána Klaudia képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

7079

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.