A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. NOVEMBER 13.,

csütörtök


 


56. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

40/2014. (XI. 13.) EMMI utasítás az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12266

6/2014. (XI. 13.) FM utasítás az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

12298

74/2014. (XI. 13.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről

12321

75/2014. (XI. 13.) HM utasítás a hadfelszerelés fejlesztésével és a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladataival összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

12324

11/2014. (XI. 13.) NIH utasítás a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

12327

40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról

12357


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

13/2014. (XI. 13.) KKM közlemény az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

12364

14/2014. (XI. 13.) KKM közlemény a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

12365

15/2014. (XI. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

12366

16/2014. (XI. 13.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

12367


III. Személyügyi közlemények

 

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

12368


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

12369

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványról

12371

Balassagyarmat Város Önkormányzatának pályázati felhívása autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására

12371

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.