A kiadó honlapja

Ön az oldal 60060. látogatója        Budapest

2014. NOVEMBER 17.,

hétfő


 


58. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2014. (XI. 17.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12446

21/2014. (XI. 17.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2013. (I. 31.) BM utasítás módosításáról

12447

7/2014. (XI. 17.) FM utasítás a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

12451

12/2014. (XI. 17.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12494


IV. Egyéb közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben

12577

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

12587

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

12588

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség módosított beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

12589


VI. Hirdetmények

 

A Székely-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hirdetménye bélyegző és számlatömb érvénytelenítéséről

12590

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.