A kiadó honlapja

Ön az oldal 60064. látogatója        Budapest

2014. NOVEMBER 28.,

péntek


 


60. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2014. (XI. 28.) MvM utasítás az MKB Bank Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

12608

41/2014. (XI. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12609

8/2014. (XI. 28.) FM utasítás a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos előzetes miniszteri nyilatkozatok és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok ingatlanügyleteivel kapcsolatos miniszteri nyilatkozatok, alapítói határozatok kiadásának rendjéről

12610

77/2014. (XI. 28.) HM utasítás a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

12617

78/2014. (XI. 28.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

12618

79/2014. (XI. 28.) HM utasítás a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

12620

8/2014. (XI. 28.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12622

25/2014. (XI. 28.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2014. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 22.) NGM utasítás módosításáról

12623

41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás a gazdálkodási szabályzatról

12627

5/2014. (XI. 28.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkarendjére, a beléptetésre, a benntartózkodásra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó szabályokról

12650


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

17/2014. (XI. 28.) KKM közlemény a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

12657


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

12658


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 1/2014. (XI. 03.) Szabályzata a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

12663

A Miniszterelnökség pályázati felhívása a 2015. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

12669

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

12671

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

12672

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.