A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. DECEMBER 5.,

péntek


 


61. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2014. (XII. 5.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

12677

22/2014. (XII. 5.) BM utasítás a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről

12678

23/2014. (XII. 5.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12683

42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

12684

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről

12701

81/2014. (XII. 5.) HM utasítás a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

12709

13/2014. (XII. 5.) KKM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2014. (IX. 30.) KKM utasítás módosításáról

12710

17/2014. (XII. 5.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal minősített adat védelmét szolgáló biztonsági szabályzatáról

12711

18/2014. (XII. 5.) GVH utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetésről

12716

12/2014. (XII. 5.) NIH utasítás az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

12730


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

18/2014. (XII. 5.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

12742

19/2014. (XII. 5.) KKM közlemény a Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről

12743


III. Személyügyi közlemények

 

A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2014. évi díjazottjai

12744

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

12744

A Belügyminisztérium elismerési hírei

12748

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

12749

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

12752

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

12757


IV. Egyéb közlemények

 

6/2014. (XII. 5.) SZTNH közlemény a "VI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron" bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

12761

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

12761

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

12763

A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötők kikötőrendjének megállapításáról

12765

Pályázati felhívás Bátonyterenye város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

12765

A Zöldek Pártja beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

12767


VI. Hirdetmények

 

Az Euro Campus Kft. hirdetménye nyugtatömb érvénytelenítéséről

12769

A Tokaj Kereskedőház Zrt. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

12769

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.