A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. DECEMBER 18.,

csütörtök


 


63. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2014. (XII. 18.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2012. (II. 10.) BM utasítás módosításáról

12980

25/2014. (XII. 18.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12982

43/2014. (XII. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

12983

13/2014. (XII. 18.) FM utasítás a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 7/2014. (XI. 17.) FM utasítás módosításáról

12984

83/2014. (XII. 18.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

12985

37/2014. (XII. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13006

2/2014. (XII. 18.) FM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás módosításáról

13007

1/2014. (XII. 18.) MBFH utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről

13014

15/2014. (XII. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

13017

42/2014. (XII. 18.) ORFK utasítás az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosításáról

13018


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

20/2014. (XII. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13019

21/2014. (XII. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

13020


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

13021


IV. Egyéb közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

13023

Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

13026

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzet­közi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének módosulásáról

13026

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvaro­zásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról

13027

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzet­közi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosulásáról

13027

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13028

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

13030

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

13030

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

13031

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 15)

13032

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M15)

13045

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 15)

13051

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (K15)

13057

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Sz15)

13070

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü15)

13081

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel 15)

13088

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (V15)

13092

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után a 2015. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

13110

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után a 2015. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

13114

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után a 2015. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

13116

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

13120

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

13124

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S15)

13133

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT15)

13138

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM15)

13144

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on-demand") hozzáférhetővé tétele fejében a 2015. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

13146

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2015. évi díjszabása

13151

Csurgó Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

13162

Pályázati felhívás Komló város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

13163


VI. Hirdetmények

 

A Barcika Park Nonprofit Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

13165

A CE-EX Ezres Futárposta Kft. hirdetménye készpénzfizetési számla érvénytelenítéséről

13165

A Replant Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

13165

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.