A kiadó honlapja

Ön az oldal 60194. látogatója        Budapest

2014. DECEMBER 23.,

kedd


 


64. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

26/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról

13169

27/2014. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

13241

44/2014. (XII. 23.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13298

84/2014. (XII. 23.) HM utasítás a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

13299

85/2014. (XII. 23.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2015. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a 2016-2017. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

13300

86/2014. (XII. 23.) HM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

13305

87/2014. (XII. 23.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

13309

28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás a belföldi kiküldetések rendjéről

13310

29/2014. (XII. 23.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 13/2013. (VII. 19.) NGM utasítás módosításáról

13316

30/2014. (XII. 23.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 22/2013. (XI. 22.) NGM utasítás módosításáról

13317

38/2014. (XII. 23.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13326

39/2014. (XII. 23.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

13327

40/2014. (XII. 23.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 16/2014. (IV. 14.) NFM utasítás módosításáról

13328

4/2014. (XII. 23.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

13329

3/2014. (XII. 23.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

13346

12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról

13348

13/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól

13354

19/2014. (XII. 23.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal cafetéria-rendszerére vonatkozó részletszabályokról szóló 19/Eln./2012. [20/2012. (XII. 29.) GVH] utasítás módosításáról

13360

20/2014. (XII. 23.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről

13361

16/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat módosításáról

13371

17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

13458

43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normájáról

13535

44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról

13550

45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról

13555

46/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról

13558


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

22/2014. (XII. 23.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

13559


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

13560

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

13562

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (REPROPRESS)

13566

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (ARTISJUS)

13567

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (FilmJus)

13571

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (HUNGART)

13573

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MAHASZ)

13575

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MISZJE)

13576

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (RSZ)

13578

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MASZRE)

13579

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (EJI)

13580

Pályázati felhívás Mohács város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

13583

Pályázati felhívás Szigetvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

13584

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.