A kiadó honlapja

Ön az oldal 60193. látogatója        Budapest

2014. DECEMBER 31.,

szerda


 


66. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2014. (XII. 31.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

13967

12/2014. (XII. 31.) MvM utasítás a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

13968

28/2014. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

13979

29/2014. (XII. 31.) BM utasítás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

13993

14/2014. (XII. 31.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás módosításáról

14040

15/2014. (XII. 31.) FM utasítás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 11/2013. (VI. 12.) VM utasítás módosításáról

14085

14/2014. (XII. 31.) KKM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás módosításáról

14093

31/2014. (XII. 31.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

14094

32/2014. (XII. 31.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

14107

41/2014. (XII. 31.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

14133

4/2014. (XII. 31.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

14134

5/2014. (XII. 31.) ÁSZ utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzésről és az ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

14169

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról

14172

2/2014. (XII. 31.) MBFH utasítása a pénzkezelés szabályairól

14202

3/2014. (XII. 31.) MBFH utasítás a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás, az ellenjegyzés és a szakmai teljesítés igazolás rendjének szabályozásáról (Gazdálkodási szabályzatról)

14203

4/2014. (XII. 31.) MBFH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról

14204

5/2014. (XII. 31.) MBFH utasítás a számviteli politikáról

14205

6/2014. (XII. 31.) MBFH utasítás a számlarendről

14206

7/2014. (XII. 31.) MBFH utasítás a bizonylati szabályzatról

14207

18/2014. (XII. 31.) OBH utasítás az egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatok módosításáról

14208


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

23/2014. (XII. 31.) KKM közlemény a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

14225

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.21.