A kiadó honlapja

Ön az oldal 60057. látogatója        Budapest

2014. JANUÁR 31.,

péntek


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2014. (I. 31.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

500

4/2014. (I. 31.) BM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasítás módosításáról

501

5/2014. (I. 31.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

503

6/2014. (I. 31.) EMMI utasítás a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatról

504

6/2014. (I. 31.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

505

7/2014. (I. 31.) HM utasítás a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról

506

1/2014. (I. 31.) BM KÁT utasítás a Belügymisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

517

1/2014. (I. 31.) AJB utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

520

1/2014. (I. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasításnak a vizsgálói pótlékra jogosító munkakörök megállapítása céljából történő módosításáról

536

2/2014. (I. 31.) LÜ utasítás az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről

537

1/2014. (I. 31.) NAV utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

543

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.