A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2015. MÁRCIUS 31.,,

kedd


 


16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

1536

9/2015. (III. 31.) NGM utasítás a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről

1682

10/2015. (III. 31.) NGM utasítás a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmeire vonatkozó eljárásrendről

1726

1/2015. (III. 31.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

1736

6/2015. (III. 31.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

1738


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

1739

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1742


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

1746

A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

1749

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

1750

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1751

Komló Város Önkormányzatának közleménye a Komló város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázati felhívás módosításáról

1753

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.