A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2015. ÁPRILIS 10.,,

péntek


 


18. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2015. (IV. 10.) MvM utasítás az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendjéről

1822

9/2015. (IV. 10.) MvM utasítás a 2015. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megtervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

1841

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről

1843

12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól

1862

5/2015. (IV. 10.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

1868

6/2015. (IV. 10.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának kiadásáról

1877

7/2015. (IV. 10.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára vonatkozó programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről

1903

12/2015. (IV. 10.) HM utasítás a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszerzési eljárás rendjéről

1907

11/2015. (IV. 10.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1912

12/2015. (IV. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

1913

1/2015. (IV. 10.) NFM KÁT utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

1922


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

1923

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

1930

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

1931


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

1933

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

1933


VI. Hirdetmények

 

Vecsés Város Önkormányzatának hirdetménye nyugtatömb érvénytelenítéséről

1936

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.