A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        Budapest

2015. ÁPRILIS 16.,,

csütörtök


 


19. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2015. (IV. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás módosításáról

1939

13/2015. (IV. 16.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

1943

9/2015. (IV. 16.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1963

11/2015. (IV. 16.) NGM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2011. (VI. 24.) NGM utasítás módosításáról

1964

13/2015. (IV. 16.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

1967

7/2015. (IV. 16.) GVH utasítás egyes gazdálkodással kapcsolatos utasítások módosításáról

1968

4/2015. (IV. 16.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

1974

5/2015. (IV. 16.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

2035


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

11/2015. (IV. 16.) KKM közlemény az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2014. évi LXVIII. törvény 5. § (5) bekezdésének, valamint az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt fenntartás visszavonásának hatálybalépéséről

2048

12/2015. (IV. 16.) KKM közlemény az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2014. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2049


III. Személyügyi közlemények

 

Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

2050


IV. Egyéb közlemények

 

A földművelésügyi miniszter közleménye a 137541 sorszámú 313-4 Mezőgazdasági gépszerelő bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

2052

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

2052

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2014. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2053

Pályázati felhívás Berhida város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2054


VI. Hirdetmények

 

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnökének 1/2015. határozata a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjairól

2056

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

2057

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.