A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2015. MÁJUS 11.,,

hétfő


 


22. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

17/2015. (V. 11.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ideiglenes szervezeti és működési szabályzatáról

2325

18/2015. (V. 11.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2015. évi összegeinek megállapításáról

2356

19/2015. (V. 11.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

2368

20/2015. (V. 11.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes szabályozók módosításáról

2372

14/2015. (V. 11.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

2375

15/2015. (V. 11.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elektronikus információbiztonsági politikájának és stratégiájának kiadásáról

2383

1/2015. (V. 11.) BVOP utasítás biztonsági részleg kijelöléséről

2391

8/2015. (V. 11.) GVH utasítás az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseiről

2391

9/2015. (V. 11.) GVH utasítás egyes normatív utasítások módosításáról

2392

10/2015. (V. 11.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről szóló 17/2014. (X. 27.) GVH [16/2014. (X. 31.) GVH] utasítás módosításáról

2395

7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről

2398

2/2015. (V. 11.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

2400

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról

2436


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

14/2015. (V. 11.) KKM közlemény az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2453

15/2015. (V. 11.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2454


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

2455

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

2462

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

2463


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

2466

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

2467

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2468

A Demokratikus Koalíció 2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2470

A Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása a Mezőtúr székhelyű közjegyzői állás betöltésére

2471


VI. Hirdetmények

 

A Vidékfejlesztő Innovációs Kft. hirdetménye számla- és nyugtatömbök érvénytelenítéséről

2474

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.