A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. MÁJUS 15.,,

péntek


 


23. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2015. (V. 15.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2476

7/2015. (V. 15.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

2477

18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

2478

16/2015. (V. 15.) NFM utasítás az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel módjáról és az uniós jogi aktusokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásának és koordinálásának rendjéről

2487

17/2015. (V. 15.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

2502

1/2015. (V. 15.) KEKKH utasítás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Normaalkotási Szabályzatáról

2515

2/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

2523

3/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

2534

4/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás a pénzkezelési szabályzatról

2540

5/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról

2560

8/2015. (V. 15.) ORFK utasítás a regionális kábítószer-vizsgáló laboratóriumok illetékességéről és működésük feltételeiről szóló 2/2005. (I. 17.) ORFK utasítás módosításáról

2568


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

16/2015. (V. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás hatálybalépéséről

2570

17/2015. (V. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

2571

18/2015. (V. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről

2571


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

2572

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

2572


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetménye elveszett, illetve eltulajdonított felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

2573

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.