A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. JÚLIUS 6.,,

hétfő


 


34. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

20/2015. (VII. 6.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

3998

30/2015. (VII. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

4056

15/2015. (VII. 6.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4129

21/2015. (VII. 6.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

4129

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről

4130


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

22/2015. (VII. 6.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény hatálybalépéséről

4133


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

4134


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

4139

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4140

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4142

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.