A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2015. JÚLIUS 10.,,

péntek


 


35. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

16/2015. (VII. 10.) IM utasítás az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) IM utasítás módosításáról

4145

2/2015. (VII. 10.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

4149

11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás a nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

4184

7/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

4191

8/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

4193

9/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzatáról

4202

11/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás a hivatásos állomány tagjának az internetes felületen a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának szabályozásáról

4217

12/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

4218

13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

4221


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

23/2015. (VII. 10.) KKM közlemény a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4251


III. Személyügyi közlemények

 

Az Állami Számvevőszék közleménye a 2015. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról

4252

A Legfőbb Ügyészség közleménye az Ügyészség Napja alkalmából a legfőbb ügyész által adományozott elismerésekről

4252


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

4255

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4255

A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

4257

Közlemény a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja megszűnéséről

4262


VI. Hirdetmények

 

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4263

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.