A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2015. JÚLIUS 28.,,

kedd


 


37. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

21/2015. (VII. 28.) MvM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2012. (III. 22.) Miniszterelnökségi utasítás módosításáról

4495

22/2015. (VII. 28.) MvM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

4495

33/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4496

34/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4497

35/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4498

36/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona körébe tartozó ingatlanvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó eljárásrendjéről

4499

39/2015. (VII. 28.) HM utasítás a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

4505

40/2015. (VII. 28.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

4511

41/2015. (VII. 28.) HM utasítás a Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és működéséről szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasítás és a belső szabályozási tevékenységről szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítás módosításáról

4511

26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

4514

27/2015. (VII. 28.) NFM utasítás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére előírt befizetési kötelezettségről

4541

10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

4541

4/2015. (VII. 28.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda etikai szabályzatáról

4554

16/2015. (VII. 28.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven belül működő kerékpáros járőrszolgálatot ellátó állomány nem egyenruha jellegű ruházati ellátásáról szóló 26/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás módosításáról

4559


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

24/2015. (VII. 28.) KKM közlemény a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről szóló 289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4560


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

4561

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

4563

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4668

A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

4669

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Heves székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4670

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4673


VI. Hirdetmények

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4674

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.