A kiadó honlapja

Ön az oldal 61702. látogatója        Budapest

2015. JANUÁR 23.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2015. (I. 23.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

308

5/2015. (I. 23.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

309


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

3/2015. (I. 23.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

313


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

314


IV. Egyéb közlemények

 

Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

316


VI. Hirdetmények

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

317

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.