A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. AUGUSZTUS 7.,,

péntek


 


40. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

23/2015. (VIII. 7.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

4886

43/2015. (VIII. 7.) HM utasítás a Csapathadtáp Szakutasítás V. rész című Htp/17. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló 23/2000. (HK 10.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

4897

28/2015. (VIII. 7.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól

4898

20/2015. (VIII. 7.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal ikerintézményi projektben való részvételével és köztisztviselőinek szakértőként való ideiglenes külföldi kiküldetésével kapcsolatos kérdésekről

4968

21/2015. (VIII. 7.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről szóló 16/2014. (X. 15.) GVH [15/2014. (X. 22.) GVH] utasítás módosításáról

4970

1/2015. (VIII. 7.) NFA utasítás a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4977

11/2015. (VIII. 7.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

4999


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

25/2015. (VIII. 7.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

5001

26/2015. (VIII. 7.) KKM közlemény Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított "TÚR" határjelről készült Jegyzőkönyv, valamint az 1. mellékletének hatálybalépéséről

5002


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének légi jármű üzembentartói részére térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

5003

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5004

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5030

A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye a Badacsonytomaj közigazgatási területén üzemeltetett közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

5032

Földi István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

5032


V. Alapító okiratok

 

A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okirata

5034

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.