A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2015. AUGUSZTUS 25.,,

kedd


 


42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2015. (VIII. 25.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás módosításáról

5088

24/2015. (VIII. 25.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5096

14/2015. (VIII. 25.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezésről

5096

29/2015. (VIII. 25.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5097

4/2015. (VIII. 25.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

5098


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

27/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5109

28/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5109

29/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XCII. törvény 2. és 3. §-ának, valamint az 5. és 6. §-ának hatálybalépéséről

5110


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a 2015-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

5111

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5111

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

5115

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

5115

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.