A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2015. SZEPTEMBER 18.,,

péntek


 


47. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

5439

27/2015. (IX. 18.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

5444

45/2015. (IX. 18.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Biztonsági Szabályzatáról

5447

20/2015. (IX. 18.) IM utasítás az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006. (IK 3.) IM utasítás hatályon kívül helyezéséről

5447

15/2015. (IX. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5448

16/2015. (IX. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5449

17/2015. (IX. 18.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5450

18/2015. (IX. 18.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

5451

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

5471

22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

5491

5/2015. (IX. 18.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

5498


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

30/2015. (IX. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás hatálybalépéséről

5503


III. Személyügyi közlemények

 

Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei

5504

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

5506


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram ösztöndíj összegéről

5510

A Miniszterelnökség pályázati felhívása a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

5510

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5512

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

5514

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

5515

A Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása a Battonya székhelyű közjegyzői állás betöltésére

5522

Zábrácki László képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

5525


VI. Hirdetmények

 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hirdetménye robbantásvezetői engedély érvénytelenítéséről

5526

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye felügyeleti igazolványok érvénytelenségéről

5526

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.