A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2015. OKTÓBER 9.,,

péntek


 


50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

25/2015. (X. 9.) MvM utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról

5629

28/2015. (X. 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2014–2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

5632

46/2015. (X. 9.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

5632

47/2015. (X. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5648

48/2015. (X. 9.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5649

49/2015. (X. 9.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 25/2015. (VI. 15.) EMMI utasítás módosításáról

5649

52/2015. (X. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás módosításáról

5650

21/2015. (X. 9.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

5651

19/2015. (X. 9.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5713

20/2015. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

5714

23/2015. (X. 9.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

5736

14/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap bizonylati szabályzatáról

5740

15/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról

5744

16/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltározási szabályzatáról

5750

17/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

5769

18/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzatáról

5775

23/2015. (X. 9.) ORFK utasítás a jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

5815


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

31/2015. (X. 9.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LVII. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

5816

32/2015. (X. 9.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 350/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5817


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

5818

A Belügyminisztérium elismerési hírei

5819

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

5822

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

5824

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

i Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg Emlkrem adomnyozsrl


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5826

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5849

A Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása a Tiszafüred székhelyű közjegyzői állás betöltésére

5853

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.