A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        



Budapest

2015. OKTÓBER 21.,,

szerda


 


52. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

29/2015. (X. 21.) BM utasítás a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről

6003

30/2015. (X. 21.) BM utasítás a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

6012

50/2015. (X. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6014

54/2015. (X. 21.) HM utasítás a Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenységéről

6015

55/2015. (X. 21.) HM utasítás a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről

6016

56/2015. (X. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

6021

57/2015. (X. 21.) HM utasítás a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

6026

58/2015. (X. 21.) HM utasítás az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

6026

21/2015. (X. 21.) NGM utasítás a nagyvállalatok iparfejlesztési beruházásainak ösztönzésére meghirdetett támogatás megítélése céljából döntés-előkészítő munkacsoport létrehozásáról

6030

3/2015. (X. 21.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

6032

3/2015. (X. 21.) IM KÁT utasítás az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás módosításáról

6033

13/2015. (X. 21.) LÜ utasítás a nyomozó ügyészségek átszervezéséhez kapcsolódó egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

6034

14/2015. (X. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

6040

2/2015. (X. 21.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

6041


III. Személyügyi közlemények

 

Az igazságügyi miniszter közleménye Vladár Gábor-díj adományozásáról

6048


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatója elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

6049

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6050

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

6052

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

6145

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

6145


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdetménye elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

6146

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.