A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. NOVEMBER 19.,,

csütörtök


 


57. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

31/2015. (XI. 19.) BM utasítás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2014. (XII. 31.) BM utasítás módosításáról

6384

22/2015. (XI. 19.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6397

23/2015. (XI. 19.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

6398

36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6400

37/2015. (XI. 19.) NFM utasítás egyes költségvetési gazdálkodást érintő miniszteri utasítások módosításáról

6432

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

6436

20/2015. (XI. 19.) NKFIH utasítás az ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések rendjéről, valamint az NKFI Hivatal költségvetése terhére biztosított egyéb utazásokról

6454

25/2015. (XI. 19.) ORFK utasítás a munkahelyi komfortérzetet növelő elektromos eszközök, berendezések és egyéb használati tárgyak műszaki megfelelőségének és használati biztonságának ellenőrzéséről

6473

7/2015. (XI. 19.) SZTNH utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

6478

8/2015. (XI. 19.) SZTNH utasítás a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről

6481


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

34/2015. (XI. 19.) KKM közlemény a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6485


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

6486


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2015. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

6493

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

6493

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6494

Gödöllő Város Önkormányzatának pályázati felhívása Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6496

Monor Város Önkormányzatának pályázati felhívása Monor város közigazgatási területén menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

6497

A Kereszténydemokrata Néppárt 2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

6498

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.