A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        Budapest

2015. NOVEMBER 24.,,

kedd


 


58. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2015. (XI. 24.) ME utasítás a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (IX. 5.) ME utasítás és a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 5/2014. (XII. 31.) ME utasítás módosításáról

6502

26/2015. (XI. 24.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

6502

27/2015. (XI. 24.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6515

28/2015. (XI. 24.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6515

29/2015. (XI. 24.) MvM utasítás megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

6516

53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás a Törőcsik Mari Ösztöndíjról

6518

20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

6522

5/2015. (XI. 24.) Miniszterelnökség KÁT utasítás a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

6558

21/2015. (XI. 24.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról

6559


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

6565


VI. Hirdetmények

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye menetíró plombanyomók, AETR Controll bélyegző és vizsgabiztosi bélyegzők érvénytelenségéről

6566

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.