A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. NOVEMBER 30.,,

hétfő


 


59. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

22/2015. (XI. 30.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III. 26.) NGM utasítás módosításáról

6568

3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről

6572

24/2015. (XI. 30.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az intranet működtetéséről, karbantartásáról, valamint az elektronikus közzététel rendjéről

6582

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

6609

7/2015. (XI. 30.) OBH utasítás a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

6669

3/2015. (XI. 30.) SZGYF utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

6671


IV. Egyéb közlemények

 

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

6708

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete közleménye a nemzeti sírkert részeként védett sírok engedély nélküli felújításával kapcsolatban

6755

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6755

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest XI. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

6758

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.