A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2015. DECEMBER 4.,

péntek


 


60. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6763

30/2015. (XII. 4.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6764

32/2015. (XII. 4.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6765

33/2015. (XII. 4.) BM utasítás a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

6766

54/2015. (XII. 4.) EMMI utasítás a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról szóló 38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

6767

66/2015. (XII. 4.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2016. évi felszámításáról és felhasználásáról

6768

24/2015. (XII. 4.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

6769

25/2015. (XII. 4.) IM utasítás az igazságügyi miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

6774

23/2015. (XII. 4.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

6779

24/2015. (XII. 4.) NGM utasítás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

6801

38/2015. (XII. 4.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

6812

25/2015. (XII. 4.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal ellenőrzési nyomvonaláról, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről és kockázatkezelésének eljárásrendjéről

6813


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

35/2015. (XII. 4.) KKM közlemény az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről szóló 2015. évi CLVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6827

36/2015. (XII. 4.) KKM közlemény az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Ûrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CLIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6827

37/2015. (XII. 4.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Európai Ûrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Ûrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6828

38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6828

39/2015. (XII. 4.) KKM közlemény a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi LXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

6829


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

6830

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

6832


IV. Egyéb közlemények

 

4/2015. (XII. 4.) SZTNH közlemény a „VII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron” bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

6836

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről

6836

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

6837

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

6837

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.