A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. DECEMBER 17.,,

csütörtök


 


63. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

32/2015. (XII. 17.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7153

33/2015. (XII. 17.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

7153

37/2015. (XII. 17.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat házipénztárában tartható készpénz nagyságáról

7154

38/2015. (XII. 17.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló B3/2013. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

7155

39/2015. (XII. 17.) BM utasítás a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszerének és a belügyi szervek elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszereinek összehangolásából adódó feladatokról

7155

59/2015. (XII. 17.) EMMI utasítás a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról

7158

40/2015. (XII. 17.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7159

4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

7160

26/2015. (XII. 17.) GVH utasítás a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről

7161

16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

7173

10/2015. (XII. 17.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

7177

9/2015. (XII. 17.) OBH utasítás a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról szóló 2/2015. (III. 18.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

7180

10/2015. (XII. 17.) OBH utasítás módosító OBH utasítások hatályon kívül helyezéséről

7180

11/2015. (XII. 17.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló szabályzatról szóló 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

7181

12/2015. (XII. 17.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

7182

29/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás a Schengeni Információs Rendszerben szereplő figyelmeztető jelzés alapján lefoglalt tárgyak értékesítéséről

7192

30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás az alaki és technikai szemle végrehajtásáról

7193

31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól

7203


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

40/2015. (XII. 17.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

7207

41/2015. (XII. 17.) KKM közlemény a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CL. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

7208


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

7209

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

7218

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

7219


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

7221

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

7225

A Szegedi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről

7225

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

7225

A Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása a Kiskunfélegyháza 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

7226

Szigetvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása Szigetvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

7229

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2013. évi módosított beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

7230

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2014. évi módosított beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

7232


VI. Hirdetmények

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása az M7-es autópálya 150+340 km jobb oldalán (Fonyód közigazgatási területén) található ingatlan egy részére vonatkozó bérleti jog hasznosítására

7234

A VIV Zrt. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

7235

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.