A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2015. DECEMBER 29.,,

kedd


 


65. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2015. (XII. 29.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

7532

60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7533

61/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7588

25/2015. (XII. 29.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

7607

27/2015. (XII. 29.) GVH utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 19/2014. (XI. 28.) GVH [18/2014. (XII. 5.) GVH] utasítás módosításáról

7687

28/2015. (XII. 29.) GVH utasítás egyes normatív utasítások módosításáról

7695

13/2015. (XII. 29.) OBH utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörökről, tisztségekről, beosztásokról és feladatkörökről szóló szabályzatáról

7697

33/2015. (XII. 29.) ORFK utasítás a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról

7698


III. Személyügyi közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

7699

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

7701


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

7703

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.