A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2015. DECEMBER 30.,,

szerda


 


66. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2015. (XII. 30.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről

7709

62/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7710

63/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7711

27/2015. (XII. 30.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7712

22/2015. (XII. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7713

23/2015. (XII. 30.) KKM utasítás a hivatali mobil telekommunikációs eszközök és szolgáltatások használatáról

7713

26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7727

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7788

28/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2015. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

7798

29/2015. (XII. 30.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7803

42/2015. (XII. 30.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

7804

43/2015. (XII. 30.) NFM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2015. (XI. 4.) NFM utasítás módosításáról

7804

3/2015. (XII. 30.) ÁSZ utasítás az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7805

8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

7834

6/2015. (XII. 30.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

7840

29/2015. (XII. 30.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről szóló 16/2014. (X. 15.) GVH [15/2014. (X. 22.) GVH] utasítás módosításáról

7903

30/2015. (XII. 30.) GVH utasítás a munkaidő-ráfordítást nyilvántartó program részletes szabályairól

7905

31/2015. (XII. 30.) GVH utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

7906

32/2015. (XII. 30.) GVH utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről

7908

33/2015. (XII. 30.) GVH utasítás a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről szóló 17/2014. (X. 27.) GVH [16/2014. (X. 31.) GVH] utasítás módosításáról

7909

2/2015. (XII. 30.) NAV utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 31.) NAV utasítás, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 13.) NAV utasítás hatályon kívül helyezéséről

7911

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

7912

10/2015. (XII. 30.) SZTNH utasítás a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról

7945


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

7946


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

7947

3/2015. (XII. 30.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadásáról

7955

4/2015. (XII. 30.) KKB határozat a téli felkészülés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

7962

5/2015. (XII. 30.) KKB határozat a KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. Európai Uniós projekt eredményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

7962

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.