A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2016. ÁPRILIS 29.,,

péntek


 


17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2016. (IV. 29.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

2119

7/2016. (IV. 29.) FM utasítás miniszteri biztosi kinevezésről

2132

18/2016. (IV. 29.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról és egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

2133

9/2016. (IV. 29.) KKM utasítás a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről

2136

8/2016. (IV. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás módosításáról

2149

3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

2153

9/2016. (IV. 29.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

2214

11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról

2223


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

19/2016. (IV. 29.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

2232


III. Személyügyi közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

2233


IV. Egyéb közlemények

 

1/2016. (IV. 29.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendjének és a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ ügyrendjének elfogadásáról

2235

2/2016. (IV. 29.) KKB határozat a 2016. év tavaszán várható az ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

2245

3/2016. (IV. 29.) KKB határozat az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv V2. 3 változatáról szóló tájékoztató elfogadásáról

2246

4/2016. (IV. 29.) KKB határozat az Európai hálózat- és információbiztonsági irányelv hazai jogrendbe illesztésével és annak későbbi alkalmazásával összefüggő kibervédelmi felkészültségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

2246

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

2247

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

2273

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2273

A Magyar Munkáspárt 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2276

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.