A kiadó honlapja

Ön az oldal 298184. látogatója        Budapest

2016. FEBRUÁR 19.,

péntek


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2016. (I. 7.) HM rendelet A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról

180

2/2016. (I. 7.) HM rendelet A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról

180

3/2016. (I. 7.) HM rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

182


Miniszteri utasítások

 

1/2016. (I. 13.) HM utasítás A nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről

183

2/2016. (I. 13.) HM utasítás A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

187

3/2016. (I. 22.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2016. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a 2017-2018. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

189


Államtitkári intézkedések

 

2/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A jogszabályi környezet változásának a honvédelmi szervezetek beszerzéseire gyakorolt hatását vizsgáló Munkacsoport létrehozásáról, működéséről és feladatairól

194

5/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

196

6/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2015. évi ellátási normákról szóló 19/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

198

7/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról

205

8/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös (katonai és polgári) felhasználású repülőtérré történő fejlesztésének szakmai előkészítésével kapcsolatos munkacsoport megalakításáról

205

9/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer felhasználói jogosultságok, valamint a kapcsolódó infrastrukturális elemek igénylésének és kiosztásának eljárásrendjéről

206

2/2016. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetéséről

208

4/2016. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás Az időközi mérlegjelentések és költségvetési jelentések elkészítésének rendjéről

209


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

4/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 392/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

209

5/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. február hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

209

6/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

209

11/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 392/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

209

14/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

209

16/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

209

17/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

210

18/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

210

19/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

210

21/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztás és a Székesfehérvár Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

210

25/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. november havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 336/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

210

26/2016. (HK 2.) HVKF parancs A 2016. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

210

27/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

210

31/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 392/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) parancs módosításáról

210

32/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. december havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 358/2015. (HK 12.) parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 18/2016. (HK 2.) parancs módosításáról

210

36/2016. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) parancs módosításáról

210

38/2016. (HK 2.) HVKF parancs A 2016. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 26/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

210


Főnöki rendelkezések

 

1/2016. (HK 2.) HVKF LOGCSF szakutasítás Az MH tűzoltó alegységeinek, vegyivédelmi szakalegységeinek készletében lévő légző készülékek, levegőpalackok és kompresszorok időszakos karbantartásáról és javításáról

211


Szervezeti Hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

223

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.21.