A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2016. MÁJUS 27.,,

péntek


 


22. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2016. (V. 27.) HM utasítás az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról

2667

25/2016. (V. 27.) HM utasítás a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

2669

26/2016. (V. 27.) HM utasítás a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

2670

27/2016. (V. 27.) HM utasítás a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasítás módosításáról

2670

28/2016. (V. 27.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM utasítás módosításáról

2673

10/2016. (V. 27.) NFM utasítás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről

2674

1/2016. (V. 27.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

2686

2/2016. (V. 27.) AJBH utasítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Informatikai Biztonsági és Működési Szabályzatáról

2690

13/2016. (V. 27.) ORFK utasítás a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról

2690

14/2016. (V. 27.) ORFK utasítás egyes ORFK utasítások módosításáról

2696

2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítás az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről

2698


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

2701


IV. Egyéb közlemények

 

A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

2702

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2017. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

2702

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a 2016-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

2704

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

2704

A Fővárosi Törvényszék közleménye jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

2705

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

2705

Az Együtt - a Korszakváltók Pártja 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2708

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.