A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2016. JÚNIUS 30.,,

csütörtök


 


27. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

3089

31/2016. (VI. 30.) EMMI-BM-IM-MvM együttes utasítás a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról

3091

8/2016. (VI. 30.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

3092

10/2016. (VI. 30.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

3095

14/2016. (VI. 30.) NKFIH utasítás az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás módosításáról

3096

4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről

3098


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

25/2016. (VI. 30.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

3108

26/2016. (VI. 30.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

3109


III. Személyügyi közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

3110


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

3111

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

3115

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3130

A Helyreállítás Magyarország Pártja 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

3132

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

3133

A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3134

A Liberális Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3148

A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3154

Az Ökopolisz Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3165

A Váradi András Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3174


V. Alapító okiratok

 

A Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

3182


VI. Hirdetmények

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója

3191

A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati felhívása a Várkert Bazár területén elhelyezkedő Déli Bazársoron kialakítandó exkluzív kézműves papír- és nyomdaipari, valamint kapcsolódó ajándéktárgyakat értékesítő üzlethelyiség bérbeadására

3195

A Garden Juice Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

3198

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.