A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2016. JÚLIUS 15.,,

péntek


 


30. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

12/2016. (VII. 15.) BM utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól

3305

13/2016. (VII. 15.) BM utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

3314

14/2016. (VII. 15.) BM utasítás a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozásával összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

3323

15/2016. (VII. 15.) BM utasítás a mobil telekommunikációs eszközökkel történő ellátás rendjéről, valamint a szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 27/2012. (VI. 25.) BM utasítás módosításáról

3330

32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3337

33/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

3338

33/2016. (VII. 15.) HM utasítás a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

3338

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

3339

35/2016. (VII. 15.) HM utasítás a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

3343

36/2016. (VII. 15.) HM utasítás a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

3347

37/2016. (VII. 15.) HM utasítás a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

3348

15/2016. (VII. 15.) KKM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről

3350

7/2016. (VII. 15.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás módosításáról

3358

15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás a gazdasági szakterületet érintő egyes ORFK utasítások módosításáról

3359

8/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

3363

9/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

3364


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

3365

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei

3367

Az Állami Számvevőszék közleménye a 2016. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról

3368

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest VIII. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

3369


IV. Egyéb közlemények

 

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

3372

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

3375

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3389

Pályázati felhívás Balatonfűzfő város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

3391

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3391

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

3392


VI. Hirdetmények

 

A Ramcsap Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

3393

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetménye bélyegzők érvénytelenítéséről

3393

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.