A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2016. JÚLIUS 21.,,

csütörtök


 


31. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

19/2016. (VII. 21.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

3396

20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

3396

6/2016. (VII. 21.) MK utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

3407

34/2016. (VII. 21.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

3439

38/2016. (VII. 21.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

3446

39/2016. (VII. 21.) HM utasítás a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról

3465

16/2016. (VII. 21.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

3469

14/2016. (VII. 21.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3599

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról

3600


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3607

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

3609

A Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

3610

Az Új Magyarország Párt 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

3610


VI. Hirdetmények

 

Jávorszki János egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

3611

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.