A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2016. JÚLIUS 29.,,

péntek


 


33. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

22/2016. (VII. 29.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

3620

35/2016. (VII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3625

36/2016. (VII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3626

40/2016. (VII. 29.) HM utasítás kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítésről

3627

17/2016. (VII. 29.) KKM utasítás a Külügyminisztérium gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2011. (X. 14.) KüM utasítás hatályon kívül helyezéséről

3627

9/2016. (VII. 29.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3628

2/2016. (VII. 29.) MBFH utasítás a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályáztatási eljárásról

3629

17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről

3637

18/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás az adatvédelmet és az információszabadságot érintő ORFK utasítások módosításáról

3656

19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás egyes ORFK utasítások módosításáról

3690


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

27/2016. (VII. 29.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

3703


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3704

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

3708

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

3711

Pályázati felhívás Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3716

Pályázati felhívás Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3718

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.