A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2016. AUGUSZTUS 4.,,

csütörtök


 


34. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

16/2016. (VIII. 4.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

3722

41/2016. (VIII. 4.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3724

18/2016. (VIII. 4.) KKM utasítás a Magyarország külképviseletein lefolytatandó országos népszavazás és időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

3726

10/2016. (VIII. 4.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

3738

11/2016. (VIII. 4.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról

3753


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

28/2016. (VIII. 4.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XI. törvény 2-3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

3777


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

3778

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

3783


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

3786

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület tagjainak névsoráról

3787

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület tagjainak névsoráról

3788

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

3789

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3789


V. Alapító okiratok

 

A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

3792

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.