A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2016. AUGUSZTUS 12.,,

péntek


 


36. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

17/2016. (VIII. 12.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás módosításáról

3876

38/2016. (VIII. 12.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3877

42/2016. (VIII. 12.) HM utasítás a miniszteri szemlékről

3878

43/2016. (VIII. 12.) HM utasítás a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról

3879

44/2016. (VIII. 12.) HM utasítás az osztályba sorolás rendjéről szóló 72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

3883

45/2016. (VIII. 12.) HM utasítás a bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, valamint az Erdőfénye Kastélyszálló átadás-átvételével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

3884

12/2016. (VIII. 12.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3888

15/2016. (VIII. 12.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3889

16/2016. (VIII. 12.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

3890

2/2016. (VIII. 12.) SZGYF utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

3894


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

29/2016. (VIII. 12.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

3921


III. Személyügyi közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

3922

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

3923

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

3923


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

3925

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3927

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

3928


VI. Hirdetmények

 

A Közlekedésbiztonsági Szervezet hirdetménye felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

3929

A Méhkeréki Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

3929

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.