A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2016. AUGUSZTUS 25.,,

csütörtök


 


39. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2016. (VIII. 25.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

3994

19/2016. (VIII. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

3995

20/2016. (VIII. 25.) BM-TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

4008

39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról

4010

46/2016. (VIII. 25.) HM utasítás a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

4013

1/2016. (VIII. 25.) GVH utasítás egyes normatív utasítások módosításáról

4016

7/2016. (VIII. 25.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda munkavédelmi szabályzatáról

4021

20/2016. (VIII. 25.) ORFK utasítás az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás és az autópályákon és autóutakon bekövetkezett közlekedési balesetek jelentési rendjéről szóló 7/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosításáról

4025


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

32/2016. (VIII. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi LXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4027

33/2016. (VIII. 25.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 465/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

4028


III. Személyügyi közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye érdemjel adományozásáról

4029

A Miniszterelnökség közleménye Fényes Elek-díj adományozásáról

4029

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

4030


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4031

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

4033


VI. Hirdetmények

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

4034

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.