A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2016. AUGUSZTUS 31.,,

szerda


 


40. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

21/2016. (VIII. 31.) BM utasítás egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

4037

22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás módosításáról

4042

40/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2016. (V. 11.) EMMI utasítás módosításáról

4043

47/2016. (VIII. 31.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

4044

48/2016. (VIII. 31.) HM utasítás egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról

4074

9/2016. (VIII. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4075

10/2016. (VIII. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4075

11/2016. (VIII. 31.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4076

14/2016. (VIII. 31.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium szociális támogatási rendszeréről szóló 8/2011. (II. 25.) NGM utasítás és a minisztérium lakáscélú támogatási rendszeréről szóló 3/2011. (I. 14.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

4076

1/2016. (VIII. 31.) NGM KÁT utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium szociális és lakáscélú támogatási rendszeréről

4077

2/2016. (VIII. 31.) BVOP utasítás a 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatokról

4102

8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

4105


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

34/2016. (VIII. 31.) KKM közlemény a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4113

35/2016. (VIII. 31.) KKM közlemény a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4114


III. Személyügyi közlemények

 

A Miniszterelnökség személyügyi hírei

4115

A Belügyminisztérium személyügyi hírei

4117


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4120

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4135

A Párbeszéd Magyarországért Párt helyesbített 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4138

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.