A kiadó honlapja

Ön az oldal 61664. látogatója        Budapest

2016. SZEPTEMBER 20.,,

kedd


 


46. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

27/2016. (IX. 20.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról

4438

45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4508

46/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4509

12/2016. (IX. 20.) IM utasítás a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

4510

25/2016. (IX. 20.) KKM utasítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4514

1/2016. (IX. 20.) ONYF utasítás az ONYF informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 31/2010. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

4535

22/2016. (IX. 20.) ORFK utasítás a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosításáról

4536

10/2016. (IX. 20.) NVI utasítás a gépkocsik és hivatali telefonok igénybevételének és használatának rendjéről

4537


IV. Egyéb közlemények

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4555

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

4557

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.