A kiadó honlapja

Ön az oldal 61700. látogatója        Budapest

2016. OKTÓBER 6.,,

csütörtök


 


49. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

28/2016. (X. 6.) MvM utasítás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 időszakának munkacsoportjáról

4630

26/2016. (X. 6.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó rendfokozati vizsgáról

4632

16/2016. (X. 6.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

4641

17/2016. (X. 6.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

4642

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

4658

25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról

4666


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4696

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

4711

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Tiszaújváros székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4713

Pályázati felhívás Karcag város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban

4716

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.