A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2016. OKTÓBER 12.,,

szerda


 


50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

29/2016. (X. 12.) MvM utasítás a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

4721

27/2016. (X. 12.) BM utasítás az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM utasítások módosításáról

4721

28/2016. (X. 12.) BM–NGM együttes utasítás az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódóan a közös nyomozócsoportok létrehozásáról és működéséről szóló 31/2004. (BK 21.) BM–PM együttes utasítás és a személyi védelem elrendelésére, végrehajtására, fenntartására és megszüntetésére jogosult hatóságok és szervek együttműködésének részletes szabályairól szóló 7/2005. (BK 5.) BM–IM–PM együttes utasítás módosításáról

4722

29/2016. (X. 12.) BM–EMMI–NGM–NFM együttes utasítás az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódóan az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM–SZMM–PM–KHEM együttes utasítás módosításáról

4723

53/2016. (X. 12.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016.(VII. 15.) HM utasítás módosításáról

4724

14/2016. (X. 12.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

4725

18/2016. (X. 12.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4727


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

37/2016. (X. 12.) KKM közlemény a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

4759


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

4760

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

4763

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

4764


IV. Egyéb közlemények

 

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

4766

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4766

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványokról

4766

Ajka Város Önkormányzatának pályázati felhívása „Helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” megnevezésű feladatra

4767

Pályázati felhívás Kiskunhalas város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

4768

Pályázati felhívás Pápa város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

4769

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.