A kiadó honlapja

Ön az oldal 61666. látogatója        Budapest

2016. NOVEMBER 18.,,

péntek


 


57. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2016. (XI. 18.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

5181

2/2016. (XI. 18.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5185

30/2016. (XI. 18.) MvM utasítás megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

5186

31/2016. (XI. 18.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5187

32/2016. (XI. 18.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5188

33/2016. (XI. 18.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5188

52/2016. (XI. 18.) EMMI utasítás a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

5189

28/2016. (XI. 18.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában tartósan külföldön foglalkoztatottak utazási és személyi ingóságok szállítási költségeinek térítéséről szóló 21/2015. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

5190

25/2016. (XI. 18.) NFM utasítás a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer működtetéséről

5192

1/2016. (XI. 18.) FM KÁT utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

5193

31/2016. (XI. 18.) ORFK utasítás a rendőri karjelvények rendszeresítésére vonatkozó szabályokról

5193


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

39/2016. (XI. 18.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

5196

40/2016. (XI. 18.) KKM közlemény az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 2., 3. és 7. §-ának hatálybalépéséről

5196

41/2016. (XI. 18.) KKM közlemény az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet hatálybalépéséről

5197


III. Személyügyi közlemények

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

5198

A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

5200


IV. Egyéb közlemények

 

A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díj adományozásáról

5201

A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

5202

A belügyminiszter felhívása a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoporton belül a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó vízügyi szakképesítések szakmai tanulmányi versenyére a 2016/2017-es tanévben

5205

A nemzetgazdasági miniszter felhívása a 2016/2017. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

5207

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5212

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest II. kerület 3. számú, a Budapest III. kerület 2. számú és a Budapest XXII. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

5212

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

5215

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5216

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

5220

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.