A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 16.,,

péntek


 


62. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

37/2016. (XII. 16.) MvM utasítás az építésfelügyeleti hatóság 2017. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

5517

31/2016. (XII. 16.) BM–MvM–NGM együttes utasítás a szabálysértési statisztika működtetése érdekében szükséges koordinációról és a Szabálysértési Statisztikai Munkacsoport létrehozásáról

5519

32/2016. (XII. 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

5520

33/2016. (XII. 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2017–2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

5553

34/2016. (XII. 16.) BM utasítás a Belügyminisztérium 2017–2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

5553

35/2016. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5554

58/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5555

59/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5556

60/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5557

61/2016. (XII. 16.) HM utasítás a Magyar Honvédség létesítményeinél működő fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról

5558

32/2016. (XII. 16.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5559

27/2016. (XII. 16.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

5559

13/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosításáról

5560

14/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

5562

11/2016. (XII. 16.) NVI utasítás a Nemzeti Választási Iroda közszolgálati adatvédelmi szabályzatáról

5566

32/2016. (XII. 16.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás, valamint a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosításáról

5572


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

42/2016. (XII. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről

5573

43/2016. (XII. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről

5574


III. Személyügyi közlemények

 

A Belügyminisztérium elismerési hírei

5575

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei

5576


IV. Egyéb közlemények

 

A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben

5579

Az Igazságügyi Minisztérium közleménye a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület új elnöke és tagjai kinevezéséről

5579

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről

5580

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének módosulásáról

5580

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról

5580

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosulásáról

5581

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5581

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2017. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

5589

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2017-ben érvényes küszöbértékeiről

5590

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

5591

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről

5591

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

5596

Pályázati felhívás Szigetvár város közigazgatási területén, autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

5596

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.