A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2016. DECEMBER 22.,,

csütörtök


 


64. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

37/2016. (XII. 22.) BM utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

5849

64/2016. (XII. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2017. évi feladatainak, valamint a 2018–2019. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

5850

65/2016. (XII. 22.) HM utasítás a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szervezeti átalakításáról

5855

66/2016. (XII. 22.) HM utasítás a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről

5857

67/2016. (XII. 22.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási kérdéseiről

5860

68/2016. (XII. 22.) HM utasítás az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról

5861

69/2016. (XII. 22.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

5862

6/2016. (XII. 22.) GVH utasítás a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. [16/2012. (XII. 7.) GVH] utasítás módosításáról

5879

15/2016. (XII. 22.) LÜ utasítás az ügyészségi fordítási szakfeladatok nyilvántartására és kezelésére szolgáló alkalmazásról

5885

16/2016. (XII. 22.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

5886

13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

5887

14/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

5889

15/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról

5892

16/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló szabályzatról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítás módosításáról

5898

17/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

5904

34/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

5905

35/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról

5907

36/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

5919

37/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás egyes ORFK utasítások módosításáról

5986


III. Személyügyi közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye elismerések adományozásáról

5990

A Földművelésügyi Minisztérium személyügyi hírei

5990

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei

5991


IV. Egyéb közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

5993

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

5997

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.